Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Νέα τεχνική αποκατάστασης ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου

Νέα εργαλεία και νέα συστήματα καθήλωσης μας δίνουν πλέον τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τις χειρουργικές μας τεχνικές στην ανακατασκευή της ρήξεως του προσθίου χιαστού συνέσμου.
 
Έτσι στο Ιασώ τα τελευταία 2 χρόνια χρησιμοποιώ και έχω εξελίξει μαζί με την ομάδα μου την τεχνική all insight technique for ACL reconstruction.
Σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνικές χρειάζεται η λήψη μόνο ενός μοσχεύματος (του ημιτενοντώδη) και όχι δύο που γινόταν μέχρι πρότινος. Η παρασκευή του γίνεται με ειδικό τρόπο
 
και η τοποθέτηση αυτού γίνεται μέσα από την άρθρωση του γόνατος όπου με ειδικά εργαλεία δημιουργούνται τούνελ στο μηρό και στη κνήμη από μέσα από την άρθρωση προς τα έξω.
 
Άρα τα τούνελ είναι πλέον μικρότερα σε μήκος από τις σύνηθες τεχνικές με αποτέλεσμα να μην πειράζουμε το έξω τμήμα του οστού (corticalis), η απώλεια οστού είναι αρκετά λιγότερη και τα μαλακά μόρια προφυλάσσονται στο μέγιστο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η καθήλωση του τένοντα γίνεται και στο μηρό και στη κνήμη με μκρά φύλλα τιτανίου μήκους ενός εκατοστού και πάχους ελαχίστων χιλιοστών που βρίσκονται εκτός οστού. Έτσι μέσα στο οστό δεν υπάρχει ξένο σώμα εκτός από τα ράμματα.
 
Μας δίνεται η δυνατότητα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου να ελέγξουμε τη τάση του μοσχεύματος και να τη ρυθμίσουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε τη βέλτιστη τάση για να αποκτήσει το γόνατο άριστη σταθερότητα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετεγχειρητικά ο ασθενής δεν χρειάζεται να φορέσει νάρθηκα και του επιτρέπεται όλο το εύρος κίνησης.
 
Συμπερασματικά η λήψη μόνο ενός μοσχεύματος, η μικρότερη τομή, ο μηδενικός μετεγχειρητικός πόνος, η αποφυγή διεύρενσης του τούνελ (tunnel widening), η μείωση του ποσοστού μόλυνσης του μοσχεύματος, το μηδενικό σχεδόν ποσοστό επαναρήξη αυτού λόγω της τεχνικής καθήλωσης, όπως και η γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς καθιστούν αυτή την τεχνική κορυφαία στο είδος και χαρίζουν στον ασθενή τη βέλτιστη σταθερότητα.