Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN (F.M.S.)

To Functional Movement Screen (F.M.S.) αποτελεί ένα κλινικό εργαλείο αξιολόγησης το οποίο αναπτύχθηκε από τον Cook το 1997 με σκοπό να βοηθήσει τους κλινικούς και τους επαγγελματίες υγείας να εξετάσουν τον κίνδυνο τραυματισμού ή την δυσλειτουργία μιας θεμελιώδους κίνησης που περιορίζει την απόδοση του αθλητή.
 
Το F.M.S. είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ασυμμετριών που έχουν ως αποτέλεσμα λειτουργικές ανεπάρκειες. Επίσης στοχεύει στον εντοπισμό ανισορροπιών στην κινητικότητα και στην σταθερότητα κατά την διάρκεια επτά βασικών θεμελιωδών κινητικών προτύπων. Αυτά τα πρότυπα κίνησης έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν παρατηρήσιμες επιδόσεις βασικών κινήσεων και κινήσεων σταθεροποίησης τοποθετώντας το άτομο σε ακραίες θέσεις όπου οι αδυναμίες και οι ανισορροπίες γίνονται αισθητές εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη κινητικότητα και κινητικός έλεγχος. Έπειτα από την αναγνώριση των συγκεκριμένων κινητικών ελλείψεων μέσα από το F.M.S., οργανώνεται ένα πρόγραμμα διορθωτικών ασκήσεων με στόχο την πρόληψη μυοσκελετικών τραυματισμών.
 
Το F.M.S. αποτελείται από 7 κινητικά πατέντα τα οποία απαιτούν κινητίκοτητα και σταθερότητα. Τα 7 ακόλουθα κινητικά πρότυπα βαθμολογούνται από 0-3 πόντους με το συνολικό σκορ να ανέρχεται από 0-21 πόντους:
 

το ιατρείο μου μέσα από φωτογραφίες