Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

MYOTON

Η συσκευή MYOTON PRO παρέχει ένα μοναδικό, αξιόπιστο και ακριβή τρόπο για την αντικειμενική και μη-παρεμβατική ψηφιακή ‘ψηλάφηση’  των μυών, των τενόντων, των συνδέσμων, του δέρματος και άλλων μαλακών βιολογικών ιστών. Για αυτό τον λόγο η τεχνολογία του MYOTON PRO μπορεί να αποτελέσει ένα gold standard στην αξιολόγηση του μαλακού ιστού σαν ένα καθημερινό διαγνωστικό μέσο παρακολούθησης στην κλινική πρακτική.
 
Η μέθοδος της μέτρησης αποτελείται από την καταγραφή μιας αποσβημένης φυσικής ταλάντωσης των μαλακών βιολογικών ιστών με την μορφή ενός επιταχυνόμενου σήματος και του επακόλουθου υπολογισμού των παραμέτρων της κατάστασης της έντασης των βιομηχανικών και βισκοελαστικών ιδιοτήτων.
 
Οι παράμετροι του MYOTON PRO περιγράφουν τους ιστούς μέσω 5 διαφορετικών χαρακτηριστικών, με σκοπό να προσδώσουν νέα γνώση και επιστημονική αξία στα αποτελέσματα. Οι 5 παράμετροι που αξιολογεί το MYOTON PRO είναι ο τόνος, η ελαστικότητα, η χαλάρωση., η σκληρότητα και το creep (μόνιμη παραμόρφωση) των μαλακών ιστών
 

το ιατρείο μου μέσα από φωτογραφίες