Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

MicroFET2

To microFET2 δυναμόμετρο είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης ενός αθλητή ή ασθενή. 
 
Με το microFET2 δυναμόμετρο αξιολογείται η μυϊκή δύναμη ενός αθλητή ή ασθενή μέσω τυποποιημένων μυϊκών ασκήσεων για τα άνω άκρα, τον κορμό και τα κάτω άκρα. Για την εκκίνηση της άσκησης ορίζεται από τον χρήστη ένα κατώφλι/ στόχος, ενεργός χρόνος (χρόνος σύσπασης).
 
Τα δεδομένα που καταγράφονται σε κάθε επανάληψη είναι: η μέγιστη δύναμη της κάθε επανάληψης. Οι αξιολογήσεις αποθηκεύονται αυτόματα στη βάση δεδομένων της εφαρμογής, στον φάκελο του εκάστοτε αθλητή ή ασθενή, καθιστώντας δυνατή την ποσοτική αξιολόγηση της προόδου του για τη μέγιστη δύναμη, την αντοχή και μυϊκή συμμετρία.

το ιατρείο μου μέσα από φωτογραφίες