Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Τα άρθρα μου

19

Oct 2021

Η άθληση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Η αθλητική ενασχόληση των παιδιών στις μέρες μας διαφέρει από αυτή του παρελθόντος, που είχε παιγνιώδη μορφή και πολυμέρεια. Η άθληση είναι πλέον μονομερής, οργανωμένη, στοχευμένη με απαιτήσεις τις περισσότερες φορές βιολογικά και ψυχολογικά δυσβάστακτες.

Περισσότερα