Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Χειρουργική Ώμου ή Αγκώνος - Ενημέρωση ασθενούς

Πριν αποφασίσετε να κάνετε την επέμβαση, πρέπει να σταθμίσετε τα υπέρ και τα κατά, δηλαδή τα οφέλη που περιμένετε από την επέμβαση και τους πιθανούς κινδύνους. Στόχος αυτού του άρθρου είναι να σας βοηθήσει σε αυτή την επιλογή, αλλά δεν αντικαθιστά την ενημέρωση από το γιατρό σας. Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε μαζί του την ορθή κατανόηση των πληροφοριών.
 

Ποια τα οφέλη;

Έχετε κάποιο πρόβλημα στον ώμο ή στον αγκώνα που ανάλογα με την περίπτωσή σας, προκαλεί πόνους κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της μέρας, ακαμψία, δυσκολία στην κίνηση. Η άρθρωση μπορεί επίσης να δυσλειτουργεί και να ενοχλείστε στις δραστηριότητές σας.
 
Για το λόγο αυτό, ο χειρουργός σας πρότεινε μια επέμβαση.
 
Στόχος της είναι να μειώσει τον πόνο και το πρόβλημα, αποκαθιστώντας, όσο είναι δυνατό, τη φυσιολογική λειτουργία της άρθρωσης .
 
Υπάρχουν πολλές τεχνικές για να το επιτύχει. Ο χειρουργός σας, σας προτείνει αυτή που θεωρεί κατάλληλη για την περίπτωσή σας.
 
Έχετε βέβαια πάντα υπόψη σας ότι η χειρουργική έχει τα όριά της!
 

Ποιοι οι κίνδυνοι;

Μια επέμβαση εμπεριέχει πάντα κάποιους κινδύνους, ακόμα και αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Είναι αδύνατο να τους παρουσιάσουμε όλους σε αυτό το έντυπο. Ανάμεσα στους πιο συχνούς ή τους πιο σοβαρούς που μπορεί να παρουσιαστούν, κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμβαση, (ή και κάποιοι ακόμα και μήνες αργότερα), μπορούμε να αναφέρουμε:
  • μόλυνση της εγχειρισμένης περιοχής από μικρόβια (λοίμωξη), ή χειρότερα, όλου του οργανισμού (σηψαιμία, εξαιρετικά σπάνιο),
  • σημαντική απώλεια αίματος (αιμορραγία) ή σχηματισμός θύλακα αίματος (αιμάτωμα),
  • κακή τοποθέτηση, μετακίνηση, εξάρθρωση, κακή θέση, φθορά ή σπάσιμο του υλικού που τοποθετείται (ράμματα, βίδα, πλάκα, πρόθεση, κτλ.),
  • κακή επούλωση, νέα ρήξη των επισκευασμένων τενόντων ή μυών,
  • πληγή του δέρματος (έγκαυμα, εσχάρα, νέκρωση), των μυών, των συνδέσμων, των νεύρων (παράλυση, απώλεια αίσθησης)… ή μια άσχημη ουλή,
  • απορρύθμιση του νευρικού συστήματος στην εγχειρισμένη ζώνη (αλγοδυστροφία)
  • πόνοι, ακαμψία,
  • μη επιτυχής επέμβαση, ανάλογα με τη σημασία και την διάρκεια του προβλήματος: κάποια προβλήματα μπορούν να αποκατασταθούν μόνο μερικώς.
 
Σε περίπτωση επιπλοκών, η κατάσταση μπορεί να γίνει χειρότερη μετά την επέμβαση. Ωστόσο αυτή η περίπτωση είναι εξαιρετικά σπάνια.
 
Αυτές οι επιπλοκές απαιτούν κάποιες φορές, συμπληρωματικές ενέργειες, άλλες επεμβάσεις, ακινησία, μετάγγιση, ή χορήγηση συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής.
 
Ακόμα και σε μια φαινομενικά ακίνδυνη επέμβαση και άκρως επιτυχημένη, επιπλοκές μπορεί να παρουσιαστούν.
 
Ανάλογα με την κατάσταση της υγείας σας και την περίπτωσή σας, είστε λίγο ή πολύ εκτεθειμένος σε έναν από αυτούς τους κινδύνους.
 
Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι χρειάζεται να είστε προσεκτικός και να ξέρετε να προσαρμόζετε ανάλογα τις δραστηριότητές σας, για να ωφεληθείτε για περισσότερο καιρό από το αποτέλεσμα της επέμβασης.