Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Τα videos μου

Videos από χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς μου

Αποκατάσταση προσθίου χιαστού συνδέσμου

 
Επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα μετά από συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου

Ρήξη μηνίσκου

 
Ρήξη μηνίσκου.

Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου

 
Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου, τοποθέτηση μοσχεύματος, αρθροσκόπηση, συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου.

Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου

 
Αρθροσκοπική αποκατάσταση ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου, λήψη μοσχευμάτων, αυτομοσχεύματα ισχνού προσαγωγού και ημιτενοντώδη, αρθροσκόπηση, συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου.

Αρθροσκόπηση γόνατος, ρήξη έσω μηνίσκου

 
Αρθροσκόπηση γόνατος, ρήξη έσω μηνίσκου, προετοιμασία για μερική μηνισκεκτομή ραγέντος έσω μηνίσκου, οπίσθιο κέρας, αρθροσκόπηση.